Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, 45 hp

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, 45 hp

VT 2021, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Utbildningen syftar till att den studerande ska förvärva sådana kunskaper och färdigheter som erfordras för att kunna utöva kvalificerad psykoterapi-handledning och fungera som lärare i psykoterapiutbildningar på grund- och specialistnivå. Utbildningen omfattar såväl handledningspedagogik, eget handlett handledningsarbete samt orientering i aktuell psykoterapi- och handledningsforskning. Undervisningen är upplagd enligt principer för PBL (Problembaserat Lärande). Utbildningen har PDT och KBT inriktning.

Dessa tre grupper kommer sökande att placeras och antas utifrån:

  1. I första hand sökande med, vid ansökningstillfället, pågående psykoterapeutiskt arbete om minst 50% med inriktning mot PDT eller KBT.
  2. I andra hand sökande med vid ansökningstillfället, pågående psykoterapeutiskt arbete med mindre än 50% med inriktning mot PDT eller KBT.
  3. I mån av plats, övriga behöriga sökande utan pågående psykoterapeutisk verksamhet.

En unik examen
Visa/dölj innehåll