Historia 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Historia 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Historia 3, fördjupningskurs syftar till att ge studenten fördjupade historiska kunskaper, med särskilt fokus på kulturhistoria, samt fördjupade insikter i historievetenskapen. Vetenskapliga metoder och för ämnet relevanta teorier används i genomförandet av ett självständigt uppsatsarbete, som kan ligga till grund för en kandidatexamen.

En unik examen