Historia 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Historia 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Historia 3, fördjupningskurs syftar till att ge studenten fördjupade historiska kunskaper, med särskilt fokus på kulturhistoria, samt fördjupade insikter i historievetenskapen. Vetenskapliga metoder och för ämnet relevanta teorier används i genomförandet av ett självständigt uppsatsarbete, som kan ligga till grund för en kandidatexamen.

En unik examen