Pest eller kolera? Pandemier genom historien, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Pandemier är inget nytt i människans historia. Hundra år innan Coronapandemin drabbades världen av den influensa som kallas spanska sjukan, som avslutade miljontals människors liv.  Andra vitt spridda infektionssjukdomar har varit pest och kolera. I denna kurs behandlas olika pandemier ur ett medicinhistoriskt perspektiv. Frågor som hur människor i olika tider förstått pandemier och försökt skydda sig behandlas, liksom framväxten av infektionsmedicin och pandemiernas sociala och kulturella konsekvenser. 

En unik examen