Film och historia, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Filmer som utspelas i det förflutna (”historiska filmer”) är några av vår tids mest intressanta och inflytelserika historiska skildringar. Kursen syftar till att ge studenterna förståelse för hur det förflutna konstrueras på film. Kursen fokuserar på några centrala historiska teman och på utmaningarna och möjligheterna det inneburit för filmskapare att skildra dem på film. Kursen uppmärksammar också hur historiska filmer präglats av den samtid när filmen skapades. 

En unik examen