Att utforska det åldrande samhället I - forskningsmetoder inom åldrande och social förändring

7.5 hp

Att utforska det åldrande samhället I - forskningsmetoder inom åldrande och social förändring, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Norrköping

Att utforska det åldrande samhället I - forskningsmetoder inom åldrande och social förändring, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

I kursen behandlas hur accelererande samhällsförändringar, den åldrande befolkningen, och förbättrade metodologiska verktyg har möjliggjort för djupare kunskap genom empiriska undersökningar av individuella och samhälleliga förändringar. Kursen introducerar korrekt användning av forskningsmetoder för att studera livslopp och för att förstå åldrandeprocesser, livslopp och social förändring under individuell och historisk tid. Vidare diskuteras samhällsforskning i kursen där relevanta forskningsmetoder introduceras. I kursen presenteras en teoretisk bas inom grundläggande principer inom forskning, samt forskningsmetoder (tex. tvärsnitts- och longitudinella studier), makro-, meso- och mikrodata, urvalsmetoder och mätningar, och bortfall i data. Vidare behandlas etiska överväganden och de konsekvenser och utmaningar livsloppsstudier kan innebära.  

En unik examen