Vill du fördjupa din förståelse för hur kön och andra sociala faktorer påverkar arbetsmarknadens villkor och samhällets strukturer? Denna kurs ger dig möjlighet att analysera dessa frågor ur ett kritiskt perspektiv.

Genus, arbete och social reproduktion, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Ortsoberoende

Vilka strukturer, normer och fördomar styr hur arbete värderas och fördelas i samhället? Hur påverkar kön och sociala faktorer möjligheter och villkor på arbetsmarknaden? Kursen ger en översikt över de teoretiska grunderna för genus, arbete och social reproduktion – de handlingar, känslor, kunskap och ansvar som är grundläggande för att upprätthålla och omvandla våra liv. Genom feministisk teori och kritisk samhällsanalys undersöker vi hur dessa faktorer formar arbetsliv och ekonomi.

Hur ojämlikhet påverkar arbetsliv och samhälle

Kursen introducerar ämnen som rör genus, arbete och social reproduktion med fokus på feministiska perspektiv. Detta ger dig som student en fördjupad förståelse för kopplingarna mellan genus och arbete, framtidens arbete, förändringar i arbetslivets villkor samt idéer kring alternativa ekonomiska modeller. Vi analyserar kritiskt dagens situation kring ojämlikhet i arbetslivet och samhället, och hur det har uppkommit.

Vi utforskar framtidstrender inom arbetslivet och analyserar hur olika typer av arbete, betalt och obetalt, relaterar till kön, ras/etnicitet, klass och andra sociala faktorer. Varför undervärderas och underbetalas vissa arbeten eller inte känns igen som arbete? Och varför vill ingen utföra vissa typer av arbeten? Vi granskar vården, plattformsekonomin, gröna näringar och andra ekonomiska sektorer, för att förstå hur arbete och social reproduktion formas och värderas.

För dig som vill förstå sociala strukturer

Den här kursen passar dig som vill förstå köns-, ras/etnicitets- och klasskillnader på arbetsmarknaden och i samhället samt för alla intresserade av global ekonomi och sociala ojämlikheter.

Distanskurs på engelska

Undervisningen sker på distans via föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Undervisnings- och examinationsspråket är engelska.

 

En unik examen