Normkreativa perspektiv på design, makt och förändring, 6 hp

VT 2024, Tredjedelsfart, Linköping

Normkreativa perspektiv på design, makt och förändring, 6 hp

VT 2025, Tredjedelsfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Hur kan snöröjning vara feministisk? Och varför fungerar sensorer för automatiska vattenkranar bäst för personer med ljus hud? 

Kursen ”Normkreativa perspektiv på design, makt och förändring” (TRTE20) ger en introduktion till aktuella frågor om hur normer återspeglas, reproduceras och utmanas i design och hur normkreativa och inkluderande designprocesser kan bidra till en bättre värld. 

I kursen diskuteras design i bred mening – från samhällsplanering till produktdesign, från plåster och klädesplagg till appar och offentliga toaletter. Kursen ger dig verktyg för att tackla några av vår tids viktigaste utmaningar med hjälp av ett normkritiskt och normkreativt perspektiv på design. Genom litteratur, föreläsningar, workshops och litteraturseminarier får du ta del av ett teoretiskt smörgåsbord: intersektionalitet, normkritiska perspektiv, teknik- och vetenskapsteori, dekolonial teori och posthumanistism. 

Kursen ges på campus och undervisningsspråket är engelska.

En unik examen