Dekolonialt feministiskt tänkande, aktivism och konst, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Dekolonialt feministiskt tänkande, aktivism och konst, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Dekolonisering har förvandlats till en ny global trend. Det involverar inte bara urbefolkningens och koloniserade människors och minoriteters kamp för deras överlevnad, rättigheter och autonomi, utan också studenters och professorers kamp för att avkolonisera läroplanen och museernas strider för att avkolonisera deras samlingar och sätt att representera dem. Feminister i den globala södern och halvperiferin är aktivt involverade i avkoloniseringsrörelsen. Dekoloniala miljöaktivister argumenterar för att alla former av liv har lika villkor som mänskligt liv. Alla dessa aspekter återspeglas i det dekoloniala tänkandet som är fast kopplat till aktivism och olika konstnärliga uttrycksformer.

  • Vad är kolonialitet och hur är det kopplat till modernitet? 
  • Är kön ett kolonialt begrepp? 
  • Hur skiljer sig universalism från mångfald? 
  • Är djupa koalitioner mellan olika andra möjliga? 
  • Kan museum, universitet eller feminism verkligen dekoloniseras? 

Om du är intresserad av dessa frågor, ta den här onlinekursen som undervisas av ledande forskare inom dekolonialt genustänkande. Kursen är utformad som ett livligt diskussionsutrymme och ger dig chansen att ta itu med de viktigaste aktuella debatterna om avkolonisering, motstånd och återexistens. Med de senaste källorna inom akademisk litteratur, konst, skönlitteratur och filmmedier bygger undervisningen på interaktiva kreativa metoder som minnesarbete och automatiskt skrivande. Denna fristående kurs undervisas och examineras på engelska och riktar sig till MA-studenter.
 

En unik examen