Hur formar genus, kön och sexualitet - och hur påverkas de av - historia, kultur och samhälle? Hur kan queer-läskunnighet hjälpa oss att förstå diskurser och representationer av genus, kön och sexualitet i kulturella debatter och uttryck, konst och media? Vad är relationen mellan LGBTQIA+ aktivism och queer forskning? 

Queerstudier: subjekt, kroppar, ekologier, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Queerstudier: subjekt, kroppar, ekologier, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Den här kursen kommer att ge dig en introduktion till queer-studier: ett tvärvetenskapligt område som kritiskt granskar och utmanar normativa och binära förståelser av genus, kön och sexualitet, liksom hierarkier, sociala ojämlikheter och diskriminering kopplad till sexualitet och genusidentitet och uttryck. 

Kursen fokuserar på genealogin av queer-studier; på queer-teori som en kritisk lins som granskar begrepp om sexualitet och genus som sociala och kulturella fenomen strukturerade och representerade genom binära, kategorier och språk; samt på de senaste utvecklingarna inom området, såsom queer ekologier, queer dödsstudier och queer estetik. 

Du kommer att lära dig hur man tillämpar queer metodologier på LGBTQIA+ frågor och på problem som sträcker sig bortom traditionellt förstådda ramar för intersektionellt genus, kön och sexualitet. 

Kursen kommer att rusta dig med nyckelbegrepp, analytiska verktyg och kritiska färdigheter som är nödvändiga för en bättre förståelse och bedömning av samtida diskurser och representationer av genus, kön och sexualitet - i deras sammanflätning med processer av rasifiering, klass och funktionsnedsättning, bland andra - i kulturella debatter och uttryck, samhället, konst och media. 

En unik examen