I kursen undersöker vi hur sociala och kulturella föreställningar om manligt respektive kvinnligt spelar roll och påverkar hur våra respektive liv, i skolan, på arbetsplatsen, i hemmet och samhället i stort formas och ser ut. Du får kunskaper i grundläggande genusvetenskap för att förstå de skillnader vi ser mellan män och kvinnor i vårt samhälle idag. 

Genusvetenskap – en introduktion, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Funderar du på varför det fortfarande finns så kvinnliga professorer? Eller varför svenska män, som alltsedan 1974 har haft rätt till lika mycket föräldraledighet som kvinnor, bara tar ut ca 30 procent av dessa dagar? Känner du att du bättre skulle vilja förstå hur sociala och kulturella föreställningar om manligt respektive kvinnligt spelar roll och påverkar hur våra respektive liv, i skolan, på arbetsplatsen, i hemmet och samhället i stort formas och ser ut? I så fall är det här en kurs för dig! 

Den här kursen riktar sig till studenter som vill skaffa sig grundläggande genusvetenskapliga kunskaper och kompetenser och på så sätt förstå de fortsatta skillnader vi ser mellan män och kvinnor i vårt samhälle idag. Med utgångspunkt i såväl historiska och samtida, samhällsvetenskapliga och kulturella förhållanden och kunskaper lägger kursen en grund för förståelse för hur genus, det vill säga föreställningar och normer kring kön, påverkar samtida organisering av områden så som exempelvis arbetsliv, hälsa, privatliv och kultur. Kursen tar konsekvent sin utgångspunkt i att förståelsen av genus uppstår i samverkan med andra faktorer såsom klass, etnicitet, ålder, sexuell läggning, utbildning etc.

Lärarna berättar

Vad är jämställdhet? Och för vem är det viktigt? På denna kurs resonerar vi kring mäns och kvinnors förutsättningar och möjligheter i dagens samhälle och försöker förstå varför det ser ut som det gör.
Stina Backman, Kursansvarig
Vi diskuterar vem som har rätt (eller ansvar) att dra gränsen mellan välkommen uppmärksamhet och trakasserier.
Silje Lundgren, Lärare

En unik examen