:

Genusvetenskap – en introduktion, 7.5 hp

Genusvetenskap – en introduktion, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen riktar sig till studenter som vill skaffa sig grundläggande genusvetenskapliga kunskaper och kompetenser. Med utgångspunkt i såväl historiska och samhällsvetenskapliga som geografiska förhållanden och kunskaper lägger kursen en grund för förståelse för hur genus påverkar samtida organisering av områden så som exempelvis arbetsliv, hälsa, privatliv och kultur. Kursen tar konsekvent sin utgångspunkt i att förståelsen av genus uppstår i samverkan med andra faktorer såsom klass, etnicitet, ålder, sexuell läggning, utbildning etc. 

En unik examen Visa/dölj innehåll