Beteendeekonomi, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Beteendeekonomi, 7.5 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Kursen ges på engelska, vänligen se den engelska kursbeskrivningen.

En unik examen