:

Miljöekonomi, 7.5 hp

Miljöekonomi, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Miljöekonomi, 7.5 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Hur mycket bör satsas på att förbättra vår miljö? Hur effektiva är olika typer av miljöpolitiska styrmedel? Syftet med kursen är att ge studenterna en grundläggande teoretisk och metodologisk verktygslåda för att utvärdera vanliga miljö- och naturresursekonomiska frågeställningar.
Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examen Visa/dölj innehåll