Beteendemekanismer i samhällsvetenskapen, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

I kursen introduceras olika typer av mekanismer som används för att förklara individers handlande.  Kursen behandlar teorier om rationella val, teorier om heuristiskt beslutsfattande såsom ”satisficing” och kognitiv bias som påverkar beteenden. Kursmaterialet är tvärvetenskapligt och inkluderar sociologisk, nationalekonomisk, psykologisk och neurovetenskaplig litteratur. Fokus ligger på de beteendemässiga mikrofundamenten, vilka presenteras i en kontext som söker att koppla samman individers mikrobeteenden med makro-sociala utfall.

En unik examen