Statistik och dataanalys I, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen ger en översikt av de huvudsakliga grundpelarna i sannolikhetslära och statistik av relevans för samhällsvetenskaplig forskning, samt introducerar programmeringsverktyg för statistisk analys. De huvudsakliga sannolikhetsfördelningar som används inom samhällsvetenskaplig forskning, inklusive binomialfördelning, exponentiell fördelning, normalfördelning och Poissonfördelning, introduceras, och deras egenskaper och tillämpningar utforskas i intensiva datorlaborationer. Statistisk programvara används för att göra simuleringar baserade på dessa fördelningar. Beräkningsmetoder, inklusive Monte Carlo-simulering, används för att utforska de mest centrala teoremen under olika förhållanden. Hypotesprövningar för parametrar och statistik relaterade till vanliga univariata fördelningar introduceras och beräkningsalternativ diskuteras.

En unik examen