Social Network Analysis

VT 2024, Halvfart, Norrköping

Social Network Analysis

VT 2025, Halvfart, Norrköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Kursen går igenom de huvudsakliga begrepp, mått och statistiska metoder som används vid datorbaserad analys av samhällsvetenskaplig nätverksdata. Nätverkskoncept såsom centralitet och ”brokerage” diskuteras, och olika sätt att mäta dessa utvärderas. Kursen omfattar även hur datorer kan användas för att hantera, visualisera och analysera nätverksdata. Statistiska modeller för att analysera nätverk introduceras, och studenten får erfarenhet av att arbeta med relevanta programvaruverktyg. I interaktiva datorlaborationer presenteras och estimeras olika statistiska modeller för nätverksdata, inklusive metoder för att simulera dessa nätverksmodeller.

En unik examen