Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln

7.5 hp

Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln, 7.5 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Bibeln sägs ofta vara världens mest lästa bok. Omkring två miljarder troende, judar och kristna, betraktar denna bok som helig skrift. Gamla testamentet/Tanak och Nya testamentet har därför en rik tolkningshistoria och har influerat tro, moral, kultur, språk, konst, litteratur och politik där judendom och kristendom har haft en framträdande roll i samhället. Vill du lära dig mer om Bibeln, är denna grundkurs i bibelvetenskap en bra början. Du får en introduktion till de bibliska skrifternas tillkomst, innehåll och föreställningsvärld, till texternas spännande tolkningshistoria, och till hur tolkning går till enligt bibelvetenskapliga principer.

En unik examen