Tros- och livsåskådning III: Etik och kristen frälsningslära, 15 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Detta är fördjupningskurs om etik och kristen frälsningslära. Kursen är en fortsatt fördjupning i kristen troslära som lägger fokus på frågan om frälsning. Frälsningsläran studeras utifrån teologiska klassiker skrivna av representanter från olika trosinriktningar och i olika tidsepoker. Det betyder att kursen ger en inblick i hur frälsningsläran kan tolkas på en mängd olika sätt. Ett viktigt inslag i delkursen är att öva kritisk analys: dels att bryta ner olika tolkningar av frälsningsläran i centrala tankegångar, att visa hur dessa tankegångar relaterar till varandra och till andra läror, och att identifiera hur de grundas i bibeltexter, dels att kritiskt diskutera olika syn på frälsning utifrån perspektiv såsom makt och genus.

Därtill kommer en fortsatt bearbetning av hur några etiska frågor behandlas inom olika religioner. Den studerande tränar på att analysera etisk argumentation inom religioner, vilket inkluderar att identifiera hur etiska ställningstaganden grundas i religiösa texter, övertygelser och levnadssätt. En viktig analysfråga är hur denna argumentation använder klassiska etiska traditioner såsom dygdetik, konsekvensetik och pliktetik, och hur den därmed relaterar till etikens idéhistoria. Det ingår också en kritisk diskussion av dessa etiska argument inklusive hur klass, etnicitet och genus påverkar etikens frågor. En viss fördjupning görs i etiska frågor som uppstår i mötet mellan religion och ett modernt samhälle som till exempel sexualitet, jämställdhet och mat.

En unik examen