Tros- och livsåskådning I: En introduktion till etik, kristendom och sekulära livsåskådningar, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Denna grundkurs är en introduktion till etik, kristendom och sekulära livsåskådningar. Den ger en orientering i centrala teman i kristen troslära såsom 1) gudssyn, uppenbarelse och treenighetslära, 2) skapelsen och människan, 3) frälsningen, kyrkan och efterföljelse, samt 4) uppståndelsen, dom och hoppet. Varför tolkas dessa teman på delvis olika sätt? Hur relateras de till helig skrift och kyrkliga praktiker? Och hur används kristna läror för att bemöta utmaningar från sekulära livsåskådningar? Förutom att diskutera sådana frågor ges också en kortfattad introduktion till centrala metoder och teorier inom ämnet kristen trosåskådning och den studerande får träna på att identifiera vetenskapliga problem inom detta ämne.

Därutöver kommer en introduktion till etik inom några världsreligioner. Hur behandlas etiska frågor behandlas i judendom, kristendom, islam, hinduism och/eller buddhism? Vad finns det för typiska sätt att argumentera för etiska hållningar? Hur grundas etiska ställningstaganden i religiösa texter, övertygelser och levnadssätt? Hur inverkar klass, etnicitet och genus på hur etiska frågor ställs och besvaras? Dessutom ges en kort inledning till metoder och teorier använda för att studera religiös etik och till vad ett vetenskapligt problem är i detta sammanhang.

En unik examen