Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Denna grundkurs är en introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism. Vilka centrala trosövertygelser präglar dessa religioner? Varför tolkas sådana övertygelser på delvis olika sätt? Vilka invändningar skulle kunna föras fram mot dessa tolkningar? Hur relaterar centralt trosinnehåll till heliga skrifter, religiösa praktiker och religionernas historiska framväxt? Det här är några av de frågor som kursen berör och diskuterar. Kursen ger också en introduktion till centrala metoder och teorier inom ämnet religionshistoria och den studerande tränar på att identifiera religionshistoriska problem, att använda grundläggande religionsvetenskaplig terminologi och att skilja den från inomreligiösa termer.

En unik examen