Religionshistoria II: Levd religion i samtiden, 15 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Religionshistoria II: Levd religion i samtiden, 15 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Denna fortsättningskurs berör levd religion och samtida religionsutövning. Kursen ger en fortsatt bearbetning av det centrala trosinnehållet i judendom, islam, hinduism och buddhism. Men fokus ligger på levd religion, det vill säga på att studera samtida religionsutövning i ett modernt samhälle, till exempel traditionsbruk, identitet och riter. Därtill kommer en diskussion av levd religion i form av nyandlighet, religiös synkretism och folkreligiositet. En viktig fråga i kursen är hur samtida religionsutövning brukar religösa traditioner och praktiker för att konstruera identitet och gemenskap. Kursen innefattar också en problematisering av samtida religionsutövning och dess konsekvenser för samhälle, religiös grupp och individ.

En unik examen