Tros- och livsåskådning II: Etik, kristendom och den sekulära staten, 15 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Tros- och livsåskådning II: Etik, kristendom och den sekulära staten, 15 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

I denna fortsättningskurs studeras etik och kristen livsåskådning. Den ger en fortsatt bearbetning av centrala teman inom kristen troslära utifrån texter skrivna av representanter från olika trosinriktningar. Det betyder att delkursen ger en inblick i hur kristna läror kan tolkas och relateras till varandra, Bibeln och kristna praktiker på en mängd olika sätt. Ett viktigt inslag i delkursen är hur tolkningar av kristna läror navigerar utmaningar i ett modernt samhälle präglat av en sekulär nationalstat, till exempel frågor om hur kunskap från naturvetenskap ska hanteras och hur kristna traditioner har bidragit till demokratins framväxt. Dessutom ger kursen en fortsatt orientering i hur etiska frågor behandlas inom till exempel judendom, kristendom, islam, hinduism och/eller buddhism. En viss fördjupning görs i etiska frågor som uppstår i mötet mellan religion och en sekulär stat, till exempel frågor om religion, utbildning och demokrati och om religionsfrihet och mångkultur. Det sker också en fortsatt fördjupning i och problematisering av begrepp som religiös och sekulär.

En unik examen