:

Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering, 7.5 hp

Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Kursen vänder sig till arbetsterapeuter som vill fördjupa sina kunskaper kring arbetslivsinriktad rehabilitering.  Kursen innehåller fördjupade studier av arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering där både professions- och klientperspektiv beaktas. Metoder för utredning, intervention och utvärdering och deras evidens behandlas. Samhälliga kontextens påverkan på den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetsterapeutens yrkesutövning ingår också i kursinnehållet. 

Det kan förekomma fysiska träffar under kursperioden.

En unik examen Visa/dölj innehåll