Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering, 7.5 hp

Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Norrköping

Kursen vänder sig till arbetsterapeuter som vill fördjupa sina kunskaper kring arbetslivsinriktad rehabilitering.  Kursen innehåller fördjupade studier av arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering där både professions- och klientperspektiv beaktas. Metoder för utredning, intervention och utvärdering och deras evidens behandlas. Samhälliga kontextens påverkan på den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetsterapeutens yrkesutövning ingår också i kursinnehållet. 

Det kan förekomma fysiska träffar under kursperioden.

En unik examenVisa/dölj innehåll