:

Litteraturfördjupning med valbar inriktning inom logopedi, 7.5 hp

Litteraturfördjupning med valbar inriktning inom logopedi, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Litteraturfördjupning med valbar inriktning inom logopedi, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen utgör en fristående litteraturfördjupning och vänder sig till studenter som under handledning och i kontakt med andra studenter vill fördjupa sig i något logopediskt ämne. Undervisningsformerna består av enskilda studier, handledning, seminarier och skriftlig dokumentation.

En unik examen Visa/dölj innehåll