Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering, 7.5 hp

Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2021-07-16

Kursen syftar till fördjupade kunskaper om vad ett aktivitetsperspektiv inenbär för hälsa och rehabilitering för att utveckla handlingsberedskapen i yrkesutövandet samt för att kunna initiera och delta i forsknings- och utvecklingsarbete. Kursinnehållet innefattar kunskapen om utvecklingen av ett aktivitetsperspektiv inom arbetsterapi, att tillämpa aktivitetsperspektiv på individ, grupp och samhällsnivå inom hälso- och sjukvården samt evidens för ett aktivitetsperspektiv inom hälsa och rehabilitering. Kursen vänder sig till arbetsterapeuter inom olika verksamhetsområden avseende målgrupper i olika åldrar.

Det kan förekomma fysiska träffar under kursperioden.

En unik examenVisa/dölj innehåll