Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering

7.5 hp

Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen syftar till fördjupade kunskaper om vad ett aktivitetsperspektiv inenbär för hälsa och rehabilitering för att utveckla handlingsberedskapen i yrkesutövandet samt för att kunna initiera och delta i forsknings- och utvecklingsarbete. Kursinnehållet innefattar kunskapen om utvecklingen av ett aktivitetsperspektiv inom arbetsterapi, att tillämpa aktivitetsperspektiv på individ, grupp och samhällsnivå inom hälso- och sjukvården samt evidens för ett aktivitetsperspektiv inom hälsa och rehabilitering. Kursen vänder sig till arbetsterapeuter inom olika verksamhetsområden avseende målgrupper i olika åldrar.

Det kan förekomma fysiska träffar under kursperioden.

En unik examen