Kontaktsjuksköterska i cancervård

7.5 hp

Kontaktsjuksköterska i cancervård, 7.5 hp

VT 2023, Halvfart, Linköping

Målet för kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper för att i alla faser av sjukdomen kunna möta omvårdnads-, rehabiliterings- och informationsbehov hos patienter med cancer och deras närstående.

Kursen kan komma att ställas in om för få förstahandssökande.

En unik examen