Kontaktsjuksköterska i cancervård, 7.5 hp

Målet för kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper för att i alla faser av sjukdomen kunna möta omvårdnads-, rehabiliterings- och informationsbehov hos patienter med cancer och deras närstående.

Kursen kan komma att ställas in om för få förstahandssökande.

Läs mer om kursen

http://liu.se/studieinfo/kurs/8fa192/vt-2018

En unik examen
Visa/dölj innehåll