Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp

Självständigt arbete (examensarbete på avancerad nivå) i biomedicinsk laboratorievetenskap

VT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen utgör det självständiga arbete som krävs för masterexamen inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Examensarbetet innebär en tillämpning av fördjupade teori- och metodkunskaper och ska ge färdigheter i att relatera empiri och teori till varandra. Syftet med examensarbetet i huvudområdet är att studenten når en fördjupning i såväl ämnet som vetenskapliga metoder och forskningsetiska aspekter. Dessutom ska examensarbetet ge färdighet och kunskap i att under handledning genomföra en avgränsad studie.

En unik examenVisa/dölj innehåll