:

Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp

Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Kursen utgör det självständiga arbete som krävs för masterexamen inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Examensarbetet innebär en tillämpning av fördjupade teori- och metodkunskaper och ska ge färdigheter i att relatera empiri och teori till varandra. Syftet med examensarbetet i huvudområdet är att studenten når en fördjupning i såväl ämnet som vetenskapliga metoder och forskningsetiska aspekter. Dessutom ska examensarbetet ge färdighet och kunskap i att under handledning genomföra en avgränsad studie.

En unik examen Visa/dölj innehåll