Fysik och metodik inom magnetresonanstomografi, MRT, 7.5 hp

Fysik och metodik inom magnetresonanstomografi, MRT, 7.5 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kursen ger kunskaper och förmågor om grundläggande MR-fysik för att förstå hur kontrast uppstår i bilden, hur bilden skapas och hur man undviker bildfel, artefakter. Vidare ger kursen fördjupad kunskap om hur MR kan användas för olika diagnoser. Kursen vänder sig till röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker med inriktning fysiologi, fysioterapeuter, läkare samt civilingenjörer och fysiker med intresse för MR.

Kursen bedrivs på halvfart v 45 - 03 och undervisningsort är Linköping men distansstudier är möjligt genom att föreläsningar och demonstrationer finns inspelade på elektronisk lärplattform där aktivt lärande och interaktivitet som t ex basgruppsarbete kan bedrivas. Obligatorisk närvaro i Linköping är 1 hel introduktionsdag och 1-2 dagar för presentationer av fältstudier i seminarieform. En förutsättning är att de studerande har möjlighet att auskultera i en klinisk MR verksamhet.

En unik examen
Visa/dölj innehåll