Idrottsmedicin, 7.5 hp

Idrottsmedicin, 7.5 hp

VT 2022, Halvfart, Linköping

Idrottsmedicin, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Kursen innehåller fördjupning avseende:
- riskfaktorer för idrottstrauma och överbelastningsskador.
- prevention inom idrottstraumatologi.
- skademekanismer och läkningsprocesser i rörelse- och stödjeorganen.
- biomekanik.
- behandling och rehabilitering vid idrottsskador.
- kön, ålder och medicinska sjukdomars inverkan på idrottsutövandet, behandling och rehabilitering av idrottsskador.
- utvärderingsmetoder inom idrottsmedicin.

En unik examen