Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar, 7.5 hp

Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar, 7.5 hp

VT 2022, Halvfart, Linköping

Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar, 7.5 hp

VT 2023, Halvfart, Linköping

Kursen vänder sig till fysioterapeuter och läkare eller motsvarande. Centralt i kursen är fördjupad kunskap avseende balanssystemets anatomi, fysiologi, patofysiologi, otoneurologiska undersökningsmetoder samt klinisk bedömning och evidensbaserad behandling vid yrsel och balansrubbning av olika genes. Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig ökad kompetens och ett utvecklat professionellt förhållningssätt i mötet och vid behandling av patienter med yrsel och balansrubbningar.

En unik examen