Inkontinens och inkontinensvård

7.5 hp

Inkontinens och inkontinensvård, 7.5 hp

VT 2023, Kvartsfart, Norrköping

Inkontinens och inkontinensvård, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Norrköping

Ett stort antal personer, ung som gammal, drabbas av urin- och avföringsinkontinens, vilket påverkar den enskilde och samhället negativt både medicinskt, socialt och ekonomiskt. Kursens mål är att ge kunskap om preventivt arbete, utredning och behandling av urin- och avföringsinkontinens. Kursen leder också till ökad kompetens och kännedom om praktiska verktyg för stöd i egenvården alternativt förbättrar omvårdnaden. Kursdeltagaren tränas i att med tillämpning av tillhörande författningar självständigt behandla och förskriva ändamålsenliga förbrukningsartiklar ur individ- och samhällsekonomisk aspekt. 

En unik examen