Inkontinens och inkontinensvård, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Norrköping

Inkontinens och inkontinensvård, 7.5 hp

VT 2025, Kvartsfart, Norrköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Ett stort antal personer, ung som gammal, drabbas av urin- och avföringsinkontinens, vilket påverkar den enskilde och samhället negativt både medicinskt, socialt och ekonomiskt. Kursens mål är att ge kunskap om preventivt arbete, utredning och behandling av urin- och avföringsinkontinens. Kursen leder också till ökad kompetens och kännedom om praktiska verktyg för stöd i egenvården alternativt förbättrar omvårdnaden. Kursdeltagaren tränas i att med tillämpning av tillhörande författningar självständigt behandla och förskriva ändamålsenliga förbrukningsartiklar ur individ- och samhällsekonomisk aspekt. 

En unik examen