E-hälsa: visioner och verktyg, 7.5 hp

E-hälsa: visioner och verktyg, 7.5 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

E-hälsa: visioner och verktyg, 7.5 hp

HT 2020, Halvfart, Linköping

E-hälsa innebär nya, moderna arbetssätt och förhållningssätt inom hälso- och sjukvården. I kursen tas e-hälsoutvecklingen upp ur ett flertal olika perspektiv och ger kunskap om hur individ, organisation och samhälle kan bidra till utvecklingen. Kursen vänder sig till alla som vill få en introduktion till ämnet och särskilt till de som vill delta i e-hälsoutvecklingen inom framtidens hälso- och sjukvård. 

En unik examen
Visa/dölj innehåll