Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7.5 hp

Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Att ha ett arbete är positivt för människors hälsa. Arbeten kan dock vara både hälsofrämjande och orsaka ohälsa. Denna kurs fokuserar på hur man organiserar och leder för att uppnå goda arbetsvillkor och god hälsa. Såväl god hälsa bland anställda som bland chefer behandlas. Kursen uppmärksammar också hinder och möjligheter för att människor med långvarig ohälsa ska kunna delta i arbetslivet. Sådana hinder kan finnas i såväl arbetslivets villkor, ledning och organisering som välfärdssystemens funktionssätt. Kursen vänder sig till alla som i sitt framtida arbete kommer att arbeta med hälsofrämjande på arbetsplatsen eller med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kursen ges huvudsakligen digitalt på distans men det kan förekomma fysiska träffar under kursperioden.

En unik examen