Diabetes och diabetesvård II, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper för att kunna genomföra personcentrad och säker vård till personer med i diabetes och vård av personer med diabetes mellitus. Kursen huvudsakliga innehåll är: Livsvillkor och levnadsförhållanden vid kronisk sjukdom som diabetes mellitus, livsstilsrelaterade faktorer tex kost, fysisk aktivitet, medicinsk pedagogik och omvårdnadsteori, egenvård vid diabetes mellitus, relevanta nationella kvalitetsregister, lagar, författningar och förordningar. Kursen kan bli inställd vid för få sökande eller om för få antagna tar sin plats i anspråk.

En unik examen