Evidensbaserat omhändertagande av cervikal- och thorakalryggsbesvär, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Linköping

Kursen är en fördjupning inom diagnostik och behandling av patienter med cervikal- och thorakalryggsbesvär. Kursen baseras på aktuell forskning, kliniska riktlinjer samt kunskaper om funktionell anatomi, patoanatomi, patofysiologi, epidemiologi, diagnostik, samt olika behandlingsmetoder.

Kursen ger fördjupad kunskap i det kliniska resonemanget utifrån undersökningsstrategier enligt olika klassificeringssystem och behandlingsstrategier såsom patientundervisning, träningsstrategier, manuella tekniker, samt beteendemedicinskt inriktat förhållningssätt.

En unik examen