Våld mot barn – i teori och praktik, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med barn och ungdomar. 

På kursen går vi igenom grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om våld mot barn och dess konsekvenser, samt för området relevant lagstiftning och regelverk. Kursen belyser även bemötande och samtalsmetodik med barn och ungdomar, identifiering av våldsutsatthet, orosanmälan och sätt att stödja barn som erfarit våld. 

Vid antagning till kursen krävs särskilda förkunskapskrav. Här ingår en yrkes- eller kandidatexamen (minst 120 hp) inom berörda verksamheter, samt minst två års yrkeserfarenhet på minst halvtid efter avlagd examen av att ha arbetat med barn och/eller ungdomar. Yrkeserfarenhet ska styrkas genom intyg från arbetsgivare.

En unik examen