Vill du förbereda dig för din medicinska utbildning och vara redo att ta in all kunskap från första dagen? Preparandkurs i grundläggande biomedicin är ett utmärkt sätt att förbereda dig inför dina kommande studier inom medicin. Förbered dig för din framtida karriär som läkare, biomedicinsk analytiker eller laboratorietekniker idag!

Preparandkurs i grundläggande biomedicin, 4.5 hp

HT 2023, Helfart, Ortsoberoende

Preparandkurs i grundläggande biomedicin, 4.5 hp

VT 2024, Helfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Lär dig grunderna inom biomedicin med Preparandkurs i grundläggande biomedicin! Denna kvällskurs på distans är perfekt för dig som vill förbereda dig inför framtida studier inom medicin.

Kursen inkluderar grundläggande medicinsk cell- och molekylärbiologi där du får lära dig om cellens uppbyggnad och funktion vid hälsa samt vanliga sjukdomstillstånd. Du får även lära dig om genetik och hur somatiska mutationer kan orsaka cancersjukdom. Studier genomförs i studiegrupper där du får möjlighet att träna på att arbeta i grupp och diskutera erhållen kunskap. 

Efter avslutad kurs förväntas du kunna redogöra för livets byggstenar, hur genetiska förändringar kan bidra till sjukdom och cellens kemiska energiflöden. Undervisningen bygger på TBL-pedagogik och schemalagda digitala sessioner samt korta inspelade föreläsningar på specifika teman. 

Examinationen sker genom en individuell skriftlig tentamen på distans samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. För att kunna delta krävs grundläggande behörighet på grundnivå samt förkunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. 

Välkommen till en förberedande studie inom medicin på hög nivå!

Tjuvstarta din medicinska karriär!

Moa pluggar just nu läkarprogrammet på LiU. Hon var en av de första studenterna som tog kursen inför terminsstart, höstterminen 2023. 

Hur hittade du kursen?

Jag hittade kursen genom min vän som då pluggade första terminen på läkarprogrammet i Linköping och som hade hört om kursen.

Varför valde du att söka den?

Jag valde att söka den för att repetera gymnasiekunskaper och känna mig så förberedd som möjligt inför läkarprogrammet. 

Upplever du att du att fått nytta av kursen vid terminsstart?

Jag påbörjade läkarprogrammet i Linköping denna terminen och upplever att jag fått nytta av kursen, speciellt de första veckorna när vi gick igenom replikation av DNA och liknande teman. 

Om någon frågar dig om kursen, vad skulle du då säga?

Om någon frågar mig om kursen skulle jag varmt rekommendera den.

Möt kursansvarig

Många nya studenter tycker det är knepigt att plocka fram och tillämpa sina kunskaper när det är dags för terminsstart. Vi har därför tagit fram denna fristående kurs i medicinsk cell- och molekylärbiologi
Mikael Sigvardsson, professor i molekylärbiologi vid LiU

Mikael Sigvardsson berättar

Mikael Sigvardsson, professor i molekylärbiologi vid Linköpings universitet, berättar om preparandkurs i grundläggande biomedicin. Kursen riktar sig primärt till dig som har för avsikt att söka dig till medicinska utbildningar för att bli läkare, biomedicinare eller laboratorietekniker.

En unik examen