Preparandkurs i grundläggande biomedicin

4.5 hp
Bild som visar DNA-stegen, en hjärna och en människa.
Svisio
Vill du förbereda dig för din medicinska utbildning och vara redo att ta in all kunskap från första dagen? Preparandkurs i grundläggande biomedicin är ett utmärkt sätt att förbereda dig inför dina kommande studier inom medicin. Förbered dig för din framtida karriär som läkare, biomedicinare eller laboratorietekniker idag!

Preparandkurs i grundläggande biomedicin, 4.5 hp

HT 2023, Helfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Preparandkurs i grundläggande biomedicin, 4.5 hp

VT 2024, Helfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

Lär dig grunderna inom biomedicin med Preparandkurs i grundläggande biomedicin! Denna kvällskurs på distans är perfekt för dig som vill förbereda dig inför framtida studier inom medicin.

Kursen inkluderar grundläggande medicinsk cell- och molekylärbiologi där du får lära dig om cellens uppbyggnad och funktion vid hälsa samt vanliga sjukdomstillstånd. Du får även lära dig om genetik och hur somatiska mutationer kan orsaka cancersjukdom. Studier genomförs i studiegrupper där du får möjlighet att träna på att arbeta i grupp och diskutera erhållen kunskap. 

Efter avslutad kurs förväntas du kunna redogöra för livets byggstenar, hur genetiska förändringar kan bidra till sjukdom och cellens kemiska energiflöden. Undervisningen bygger på TBL-pedagogik och schemalagda digitala sessioner samt korta inspelade föreläsningar på specifika teman. 

Examinationen sker genom en individuell skriftlig tentamen på distans samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. För att kunna delta krävs grundläggande behörighet på grundnivå samt förkunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. 

Välkommen till en förberedande studie inom medicin på hög nivå!

Tjuvstarta din medicinska karriär!

Studenten berättar

Thea Davidsson studerar vid läkarprogrammet på Linköpings universitet. Hon hade utan tvekan velat gå den här nya kursen om den funnits tillgänglig när hon började studera läkarprogrammet på LiU.

Möt kursansvarig

Många nya studenter tycker det är knepigt att plocka fram och tillämpa sina kunskaper när det är dags för terminsstart. Vi har därför tagit fram denna fristående kurs i medicinsk cell- och molekylärbiologi
Mikael Sigvardsson, professor i molekylärbiologi vid LiU

Mikael Sigvardsson berättar

Mikael Sigvardsson, professor i molekylärbiologi vid Linköpings universitet, berättar om preparandkurs i grundläggande biomedicin. Kursen riktar sig primärt till dig som har för avsikt att söka dig till medicinska utbildningar för att bli läkare, biomedicinare eller laboratorietekniker.

Kursen startar till hösten 2023.

En unik examen