Skönlitteratur i Svenska som andraspråk - litteraturdidaktiska och litteraturvetenskapliga perspektiv, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen behandlar skönlitteraturens roll i Svenska som andraspråk utifrån aktuella styrdokument för svensk skola. Den innehåller en introduktion till skönlitterär analys utifrån olika perspektiv. Frågor om texturval för andraspråksinlärare i svenska diskuteras. De studerande skapar undervisningsmoment som utgår från skönlitteratur, och där både ett språkutvecklande arbetssätt och ett litteraturvetenskapligt perspektiv tillämpas.

En unik examen