Flerspråkighet i kombination med läs- och skrivsvårigheter, 15 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

I kursen studeras barns typiska tal- och språkutveckling och inlärning samt flerspråkighet. I kursen studeras även läs-och skrivsvårigheter/dyslexi samt språkstörning. Bedömning av läs- och skrivsvårigheter i kombination med flerspråkighet diskuteras och problematiseras. Strategier för undervisning som gynnar elevers utveckling och lärande vid flerspråkighet, läs- och skrivsvårigheter samt språkstörning behandlas under kursen. Presentation och genomgång av tillgängligt bedömnings- och kartläggningsmaterial för att identifiera läs- och skrivsvårigheter ingår i kursen.   

En unik examen