Flerspråkighet i kombination med läs- och skrivsvårigheter, 15 hp

Flerspråkighet i kombination med läs- och skrivsvårigheter, 15 hp

HT 2021, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen riktar sig till verksamma lärare på olika nivåer, speciallärare, specialpedagoger, logopeder samt lärare inom svenska som andraspråk. 

En unik examenVisa/dölj innehåll