:

Skrivande för vardag, studier och yrkesliv, 7.5 hp

Skrivande för vardag, studier och yrkesliv, 7.5 hp

VT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Skrivande för vardag, studier och yrkesliv, 7.5 hp

HT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Skrivande för vardag, studier och yrkesliv, 7.5 hp

VT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

I kursen studeras och tillämpas grundläggande språkstrukturer och tekniker som kan användas för att skriva följbara texter. Därutöver studeras skrivhandlingar, informationsstrukturer och andra språkliga val som hjälper skribenter att presentera, betona eller förklara ett innehåll. Detta omfattar studier av texters generella komposition, men även val på ord-, fras- och satsnivå behandlas.

En unik examen Visa/dölj innehåll