Läs- och skrivutveckling hos vuxna andraspråksinlärare, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen behandlar aktuell forskning och teorier om läs- och skrivutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv. I kursen behandlas olika didaktiska metoder för att arbeta med läs- och skrivundervisning i framför allt vuxenutbildningarnas olika former. I kursen diskuteras arbetssätt och faktorer som på olika sätt påverkar och främjar elevens läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, inklusive lässtrategier. Kursen tar även upp alfabetisering och undervisningsmetoder för att stötta skriftspråksutveckling hos vuxna illiterata andraspråksinlärare.

En unik examen