:

Digitala medier i svenska som andraspråksundervisningen, 7.5 hp

Digitala medier i svenska som andraspråksundervisningen, 7.5 hp

HT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Kursen introducerar och diskuterar digitala medier i ämnet svenska som andraspråk inom vuxenutbildningarnas olika former. Relevanta teorier och forskning, såsom multimodal teori och forskning om digitalisering, introduceras och sätts i relation till undervisningen i svenska som andraspråk. Digitala mediers möjligheter i andraspråksundervisningen diskuteras och ett kritiskt förhållningssätt etableras genom de didaktiska grundfrågorna: Vad, hur, när och varför digitala medier används i andraspråksundervisningen. Kursen fokuserar på vilka möjligheter digitala medier kan innebära för vuxna andraspråksinlärares språkutveckling.

En unik examen Visa/dölj innehåll