:

Språktypologi i relation till svenska som andraspråk, 7.5 hp

Språktypologi i relation till svenska som andraspråk, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Inställd

Kursen behandlar språktypologi i olika språk i relation till svenska språket. Kursen tar upp såväl fonologiska som grammatiska strukturer. I kursen diskuteras även inverkan av transfer vid inlärning och utveckling av ett andraspråk. Pedagogiska och didaktiska perspektiv på språktypologiska olikheter som kan ha betydelse för undervisning av andraspråksinlärare av svenska diskuteras.

En unik examen Visa/dölj innehåll