Språktypologi i relation till svenska som andraspråk, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Språktypologi i relation till svenska som andraspråk, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

Kursen behandlar språktypologi i olika språk i relation till svenska språket. Kursen tar upp såväl fonologiska som grammatiska strukturer. I kursen diskuteras även inverkan av transfer vid inlärning och utveckling av ett andraspråk. Pedagogiska och didaktiska perspektiv på språktypologiska olikheter som kan ha betydelse för undervisning av andraspråksinlärare av svenska diskuteras.

En unik examen