Uttalsmetodik - att undervisa uttal i svenska som andraspråk, 4 hp

VT 2024, Åttondelsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Uttalsmetodik - att undervisa uttal i svenska som andraspråk, 4 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Uttalsmetodik - att undervisa uttal i svenska som andraspråk, 4 hp

VT 2025, Kvartsfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

Kursen innehåller teoretiska moment om svenskans fonetik och fonologi i ett kontrastivt perspektiv. I kursen diskuteras uttalsdidaktik och uttalsmetodik både ur ett svenskt och internationellt perspektiv. I kursen ingår planering och redovisning av ett moment där uttalsundervisning i svenska som andraspråk är i fokus.

En unik examen