Att undervisa andraspråkselever, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Att undervisa andraspråkselever, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen ger en orientering om historik i undervisningsämnet svenska som andraspråk. Kursen behandlar organisering och genomförande av andraspråksundervisning för inlärare i olika åldrar utifrån teorier om språkutveckling och i förhållande till gällande styrdokument och praxis. Kursen fokuserar på organisatoriska faktorer såsom inkludering liksom didaktiska frågor som planering av undervisning som kan gynna flerspråkiga individers språkutveckling och flerspråkig användning i klassrummet.

En unik examen