Flerspråkighet i en social kontext, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Flerspråkighet i en social kontext, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

Kursen introducerar och diskuterar flerspråkighet utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv med tydlig förankring i den dagsaktuella forskningen och i den konkreta undervisningssituationen. Teorier om språk, språkanvändning, språkideologier och språkpolitik introduceras och behandlas. Även kulturella och språkliga drag, relevanta för den didaktiska situation lärare i flerspråkiga klassrum möter behandlas. Undervisningsmetoder ur ett flerspråkigt perspektiv, där undervisning i svenska som andraspråk ingår, utgör en central del av kursen. 

En unik examen