Svenska språkets struktur och grammatikdidaktik i det flerspråkiga klassrummet, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen behandlar svenskans morfologi, syntax och lexikon utifrån ett tvärspråkligt perspektiv, fokus läggs främst på de delar som tenderar innebära utmaningar för inlärare av svenska som andraspråk. Användandet av grammatiska begrepp för detta introduceras och diskuteras. Didaktiska perspektiv på grammatik behandlas utifrån olika teoretiska perspektiv. 

En unik examen