Svensk fonetik, fonologi och uttalsdidaktik i ett andraspråksperspektiv, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Svensk fonetik, fonologi och uttalsdidaktik i ett andraspråksperspektiv, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen behandlar svenska språkets ljudstruktur och prosodi i ett kontrastivt perspektiv. Relationen mellan skrift och uttal diskuteras utifrån ett andraspråksperspektiv. En del av kursen består av en analys av inlärarspråk utifrån kunskaper om svenska språkets ljudstruktur och prosodi i ett kontrastivt perspektiv. Didaktiska perspektiv på uttalsundervisning i svenska som andraspråk diskuteras. 

En unik examen