Litteracitetsutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen tar upp flerspråkigas litteracitetsutveckling ur såväl individ-, utbildnings-, som samhällsperspektiv. Användning av litteracitet på första- och andraspråket diskuteras liksom eventuella hinder för utveckling av läs- och skrivförmågan. Lärares didaktiska överväganden diskuteras i relation till elevers tidigare kunskap och erfarenheter av litteracitet. Litteracitetsutvecklande undervisning av elever i olika åldrar och på olika nivåer i sin litteracitetsutveckling problematiseras i relation till de krav som ställs på litteracitet i vårt samhälle.

En unik examen