Teorier och vetenskapliga metoder i andraspråksforskning, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen ger en fördjupning i teorier och inriktningar inom andraspråksforskningsfältet med fokus på flerspråkig utveckling samt de metoder som används. Vetenskapsmetodologiska frågor samt forskningsetik relaterat till forskningsfältet diskuteras och problematiseras. I kursen ingår en individuell fördjupning där den studerande i samråd med kursansvarig lärare själv väljer fördjupningsområde inom forskningsfältet svenska som andraspråk samt tillhörande litteratur.

En unik examen